Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ημερίδα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου από το Ελληνοφινλανδικό Επιμελητήριο.

Στη Φινλανδία αναζητούν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα: Πως θα πετύχουμε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό?

«Η προσέλκυση επενδύσεων απαιτεί εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ανταγωνιστικό επίπεδο κόστους και φορολογίας, αποδοτική υποδομή και συνεργάσιμο δίκτυο, περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης, οικονομικά σταθερό και ασφαλές,»

κ. Tarmo Korpela από την Ομοσπονδία της Φινλανδικής Βιομηχανίας, ο κ. Korpela είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. στο ίδρυμα Επενδύσεων της Φινλανδίας.

Σχολιάστε