Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αθήνα:

info@fhcc.gr
210 9244368
fhcc.gr

Branch Finland:

Contact Person:
Pirjo Mavrommatis
Tel: +358 (0) 50 3635109
E-mail: pirjo@fhcc.gr