Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Φινλανδία

Το Ελληνο – Φινλανδικό Επιμελητήριο είναι επίσημος συνεργάτης του FINNCHAM, είναι πιστοποιημένο και διαπιστευμένο να το εκπροσωπήσει στην Ελλάδα. Με την διευρυμένη συνεργασία μας, με τα στελέχη του FINNCHAM, διαμορφώνονται ισχυρές δυνατότητες για υποστήριξη νέων εμπορικών συνεργασιών, επενδύσεων κ.λ.π.. Δημιουργούνται  νέες ευκαιρίες συνεργασίας με Φινλανδικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε καινοτόμα προϊόντα υψηλής και καθαρής τεχνολογίας, ΙΤ τεχνολογίες, τεχνολογίες περιβάλλοντος, ενέργειας και σε πολλούς άλλους τομείς.

     Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας, αλλά και στην οικονομία της χώρας μας συνολικά. Παράλληλα αξιόλογα ελληνικά προϊόντα μπορούν να εξαχθούν προς την φινλανδική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η προώθηση των εξαγωγών είναι στις πρώτες προτεραιότητες του επιμελητηρίου μας.

     Το Επιμελητήριο δρα προς αυτήν την κατεύθυνση, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες εκθέσεις όπως πρόσφατα π.χ. η συμμετοχή μας στην διεθνή έκθεση του Ελσίνκι ποτών και τροφίμων, με την ονομασία “ WINE FOOD & GOOD LIVING EXHIBITION” καθώς και στην Αθήνα με στοχευμένες Ημερίδες για την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή παραγωγικών τάξεων και επιστημονικών φορέων.

    Είμαστε στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται να αναλύσουν τις νέες δυνατότητες και προοπτικές, που δημιουργούνται. Μετά την σύντομη αυτή & συνοπτική ενημέρωση για τον ρόλο του Ελληνο Φινλανδικού Επιμελητηρίου, θεωρούμε σκόπιμη και απαραίτητη μια συνάντηση γνωριμίας, μη διστάσετε  να επικοινωνήσετε και να ενημερωθείτε σχετικά. 

Finncham.fi