Ιστορική Αναδρομή

2012
Το Διοικητικό συμβούλιο επαναπροσδιόρισε τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων που είχε θέσει η προηγούμενη Διοίκηση.
Αποφασίσθηκε η συνέχιση της συμμετοχής μας σε έκθεσης. Στόχος μας είναι η συνδρομή του Επιμελητηρίου στην προώθηση Ελληνικών προϊόντων και αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος της συμμετοχής μας σε εκθέσεις. Η καλύτερη πληροφόρηση των μελών μας είναι επίσης ένας από τους στόχους μας, καθώς και η συμβολή του Επιμελητήριό μας, στην διάχυση γνώσης και στην ανάπτυξη καινοτομίας στην χώρα μας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου μας, συνεχίζουμε τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ε.Ο.Σ.Σ) όπου και συμμετείχαμε το 2011 & 2012 σε διοργανώσεις εκθέσεων, συνεδρίων και ημερίδων.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Τον Μάϊο συμμετείχαμε στο 2 ο Agro Quality Festival στην Τεχνόπολη (Γκάζι) όπου συμμετείχαν πολλοί παραγωγοί κυρίως αγροτικών προϊόντων.
Τον Οκτώβριο συμμετείχαμε στο 3 ο Φεστιβάλ Ελληνικού γάλακτος και τυριού, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Συμμετείχαμε επίσης τον Απρίλιο στο Φεστιβάλ και στο συνέδριο για την Ελιά και το Ελαιόλαδο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τον Οκτωβρίου συμμετείχαμε στην Έκθεση ΕΚΟΕΝΕΡΓΕΙΝ στην Τεχνόπολη (Γκάζι). Επίσης τον Οκτώβριο 2012 συμμετείχαμε στην Έκθεση CONEXPO στο χώρο της HELEXPO, Μαρούση.

Τον Δεκέμβριο 2012 συμμετείχαμε στο MONEY SHOW στο Ξενοδοχείο HILTON.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 διοργανώσαμε μια Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ξενοδοχείο LEDRA MARRIOTT, όπου είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε αρκετά μέλη και φίλοι του Επιμελητηρίου.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου και των στόχων μας, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, πολλές φορές όμως δεν καταφέρνουμε να πραγματοποιήσουμε αυτά που θέλουμε.
Η συμμετοχή μας στις εκθέσεις όπου παίρνουν μέρος Έλληνες παραγωγοί, σκοπό έχει την ενημέρωση τους για την Φινλανδική αγορά και πως μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, τους παρέχουμε στατιστικά στοιχεία και λίστες Φιλανδών εισαγωγέων.
Τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει τα δεδομένα και θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα, επιχειρήσεις κλείνουν, τα μέλη μειώνονται, αυτό σημαίνει και μείωση εσόδων για το Επιμελητήριο. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση καταβολής των συνδρομών και όπως γνωρίζεται τα έσοδα αυτή τη στιγμή προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις συνδρομές. Αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου και να πετύχουμε τους στόχους μας.
Επομένως πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας και στην εξεύρεση νέων μελών, να προγραμματίσουμε νέες δράσεις και κυρίως να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι πλέον το Επιμελητήριο μας είναι μέλος του Κεντρικού Επιμελητηρίου της Φινλανδίας, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα Φινλανδικά Επιμελητήρια, σε οργανισμούς και άλλους επιχειρηματικούς και εμπορικούς φορείς της Φινλανδίας, αλλά και όλα τα διμερή Φινλανδικά Επιμελητήρια εκτός Φινλανδίας.
Ήδη έχουμε κάνει επαφές και συνεργαζόμαστε με πολλά από αυτά, όπως επίσης συνεργαζόμαστε με την Φινλανδική Πρεσβεία στην Αθήνα και με την Ελληνική Πρεσβεία στο Ελσίνκι.

NEWSLETTER
Γίνεται προσπάθεια για την τακτική ηλεκτρονική έκδοση του NEWSLETTER και τώρα με πολύ περισσότερη ύλη και ενδιαφέροντα θέματα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με την Πρεσβεία της Φινλανδίας.

Επίσης, όπως είδατε στον οικονομικό απολογισμό του Επιμελητηρίου μας, τα οικονομικά δεν είναι καθόλου καλά και ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να ζητήσω, είναι να τακτοποιούνται οι συνδρομές έγκαιρα.

2011
Αποφασίστηκε να σταλεί ενημερωτική επιστολή προς εξαγωγής ώστε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Έκθεση Τροφίμων και ποτών που θα γίνει στο Ελσίνκι στις 27 – 30 Οκτωβρίου 2011. Συζητήθηκε το θέμα της διοργάνωσης μιας ημερίδας, σε πρώτη φάση θα διερευνηθεί η δυνατότητα αν αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στο 3 ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και τυριού, που πραγματοποιήθηκε στις 21 – 23 Οκτωβρίου 2011. Σκοπός της συμμετοχής εκτός από το να γνωρίσουν περισσότεροι το Επιμελητήριο, είναι και η προώθηση των Ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία.

Επίσης η συμμετοχή μας στο MONEY SHOW που πραγματοποιήθηκε στις 17 & 18 Δεκεμβρίου 2012 στο Ξενοδοχείο HILTON και η οργάνωση Ημερίδας.
Έγινε διεξοδική συζήτηση της εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου στη Φινλανδία.
Αποφασίστηκε ομόφωνα και ορίστηκε ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου η κ. Pirjo Mavrommatis, Επιχειρηματίας στην Φινλανδία, η οποία θα έχει την ευθύνη των επαφών με το Κεντρικό Επιμελητήριο της Φινλανδίας (FINNCHAM), καθώς επίσης και με άλλες αρχές, οργανισμούς, Ελληνοφινλανδικούς Συνδέσμους και εν γένει ενέργειες που προωθούν τις Ελληνοφινλανδικές σχέσεις και πάντα σε συνεννόηση με το Δ.Σ.
Αντίστοιχα για την Βόρεια Ελλάδα ορίζεται ως εκπρόσωπος ο κ. Marko Suomalainen, Επίτιμος Πρόξενος της Φινλανδίας στη Θεσσαλινίκη και Πρόεδρος της Ελληνο-Φινλανδικής Ένωσης της Βορείου Ελλάδος.

Αποφασίστηκε στην εκδήλωση του MONEY SHOW που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2011, στο Ξενοδοχείο HILTON και ορίστηκαν ομιλητές οι κ.κ. Ι. Κακαράς, καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, του οποίου τα έξοδα θα καλυφθούν από το Επιμελητήριο, η κα Jaana Oikarinen-Vassilopoulos από την Φινλανδική Πρεσβεία, ο κ. Παντελής Παν. Φοροτεχνικός, και ο κ. Γ. Λιβάνιος.