ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του Ελληνο-Φινλανδικού Επιμελητηρίου με το Επιμελητήριο Σερρών.

Σέρρες 13 Δεκεμβρίου 2007

Η αξιοποίηση της συνεργασίας των δύο Επιμελητηρίων θα επιδιωχθεί με την ταχεία υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται με το Μνημόνιο. Με συναντήσεις μεταξύ των Προέδρων των δύο Φορέων ή εκπροσώπων τους, που θα συμφωνηθούν πρακτικοί τρόποι και μέσα υλοποίησης για την πραγματοποίηση  των συμφωνηθέντων.