Ομιλία του πρώην πρωθυπουργού της Φινλανδίας Esko Aho. Speech by the former Prime Minister of Finland Esko Aho.

Ομιλία του πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας. Έσκο Άχο, 14 Νοεμβρίου 2018 , στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, που διοργάνωσε η Διανέοσις.

«Μετά από μια μακρά περίοδο σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής και την εφαρμογή τριών προγραμμάτων στήριξης, η χώρα μας αντιμετωπίζει την πρόκληση της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί αυτό; Ποιες είναι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε; Πώς το πέτυχαν άλλες χώρες;Ο Πρωθυπουργός της Φινλανδίας Έσκο Άχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του (1991 – 1995) αντιμετώπισε επιτυχώς μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έπληξε τη χώρα του, υλοποιώντας καθοριστικής σημασίας μεταρρυθμίσεις στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της παιδείας. Σήμερα, η Φινλανδία αποτελεί υπόδειγμα ευνομούμενης χώρας με εξαιρετικές επιδόσεις στην εκπαίδευση, στην καινοτομία, στην υψηλή παραγωγικότητα και στην κοινωνική μέριμνα. Ένα ακόμα παράδειγμα πως λύσεις υπάρχουν.»

After a long period of hard budgetary adjustment and the implementation of three support programs, our country faces the challenge of strong and sustainable development based on a new productive model focused on innovation and extroversion. But how can this be achieved? What are the necessary reforms that we need to make? How have other countries achieved this?
The Prime Minister of Finland, Esko Aacho, who during his term (1991 – 1995) successfully tackled one of the biggest crises that hit his country, implementing crucial reforms in the critical sectors of the economy and education. Today, Finland is an example of a favored country with outstanding performance in education, innovation, high productivity and social responsibility. Another example of how solutions exist.