Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Το Ελληνο-Φινλανδικό Επιμελητήριο και οι σκοποί του

Το ΕΛΛΗΝΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ιδρύθηκε το 1995 (Π.Δ. 316/95 – ΦΕΚ 171/22,895). Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η ανάπτυξη, η προβολή και η προώθηση των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Φινλανδίας και Ελλάδας.

Το Επιμελητήριο παρέχει πληροφορίες, ειδικές γνωμοδοτήσεις, μελέτες και έρευνες αγοράς. Επίσης πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και Φινλανδία, τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Οργανώνει ημερίδες, συμπόσια, συμμετέχει σε εκθέσεις και σε άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Το Επιμελητήριο προωθεί τις δραστηριότητες του σε στενή συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και οργανισμούς και των δύο χωρών. Εκδίδει τακτικά newsletters, σε ηλεκτρονική μορφή, με τις κυριότερες οικονομικές εξελίξεις και τεχνολογικά επιτεύγματα των δύο χωρών.

Μερικές υπηρεσίες καλύπτουν τα ακόλουθα:

  • Την διεκδίκηση και προστασία με τον καλύτερο τρόπο, εμπορικών συναλλαγών, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μελών του ΕΦΕ.
  • Την βοήθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις επαφές τους με αντίστοιχες φινλανδικές, με παροχή πληροφοριών.
  • Οργανώνει εμπορικές αποστολές, συναντήσεις με επιχειρηματίες,
  • Υποβάλει υπομνήματα, προτάσεις και λύσεις σε αρμόδιους φορείς.
  • Παρέχει πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης διαφόρων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών καθώς επίσης και για τις δυνατότητες διάθεσης προϊόντων και επενδύσεων στις δύο χώρες.
  • Διοργανώνει Σεμινάρια και άλλες συναντήσεις & εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την ενημέρωση των μελών και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας.
  • Το Επιμελητήριο μας συνεργάζεται με τις Πρεσβείες και άλλους κρατικούς φορείς και των δύο χωρών με σκοπό την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των μελών του. Το Επιμελητήριο μας είναι διαπιστευμένος & εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του FINNCHAN (δίκτυο διμερών Επιμελητηρίων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Φινλανδίας.
  • Οι εταιρείες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δραστηριότητα και τα προϊόντα τους μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου μας.
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ειδικές γνωμοδοτήσεις, μελέτες, έρευνες αγοράς και άλλες ειδικές εργασίες, μελών ή μη, χρεώνονται κατά περίπτωση.