Ζοφερές προοπτικές για τις φινλανδικές επιχειρήσεις: Το 49% περιέγραψε το κλίμα της βιομηχανίας ως απαισιόδοξο, αποκαλύπτει έρευνα -12 October 2023

αποκαλύπτει έρευνα –12 October 2023

Photo: MattMoloney

Οι φινλανδικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια ζοφερή οικονομική προοπτική, με το 49% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου να περιγράφει το αίσθημα του κλάδου τους ως απαισιόδοξο ή εξαιρετικά απαισιόδοξο.Η έρευνα, που διεξήχθη από διάφορα Εμπορικά Επιμελητήρια, τόνισε μια πτώση της αισιοδοξίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των καθυστερήσεων παραγγελιών, των αναγκών προσλήψεων και των εξαγωγών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 30% των επιχειρήσεων αναμένει μείωση των εσόδων τους επόμενους έξι μήνες. Αντίθετα, μόνο το 21% είχε παρόμοιες προβλέψεις τον Μάιο, υποδηλώνοντας μια στροφή προς μια πιο απαισιόδοξη προοπτική. Επιπλέον, το 24% των ερωτηθέντων αναμένει ότι τα έσοδά τους θα αυξηθούν τους επόμενους έξι μήνες, από 33% τον Μάιο. Η πραγματική εξέλιξη των εσόδων ήταν επίσης κατώτερη των προσδοκιών.

Τον Μάιο, το 44% των ερωτηθέντων πίστευε ότι τα έσοδά τους για το τρέχον έτος θα ήταν καλύτερα από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, στη νέα έρευνα, μόνο λίγο περισσότερο από το 37% είχε αυτή την άποψη. «Δυστυχώς, οι οικονομικές ειδήσεις στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου ήταν κυρίως αρνητικές, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας.

Ο κλάδος υποφέρει από ασθενή ζήτηση στη διεθνή οικονομία και ο κατασκευαστικός τομέας έχει επηρεαστεί σημαντικά από το αυξανόμενο ενδιαφέρον. Τα ποσοστά και το κόστος κατασκευής αυξάνονται. Οι προοπτικές για την ιδιωτική κατανάλωση είναι επί του παρόντος υποτονικές, επομένως δεν αναμένεται ταχεία ανάπτυξη τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Jukka Appelqvist, Chief Economist στο Κεντρικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας

Οι προσδοκίες για την απασχόληση έχουν επίσης ελαφρώς μειωθεί.Αν και η κατάσταση εξακολουθεί να περιγράφεται ως μέτρια, το 22% των ερωτηθέντων στην πρόσφατη έρευνα ανέμενε μείωση του εργατικού τους δυναμικού. Τον Μάιο, λιγότερο από το 12% προέβλεψε περικοπές θέσεων εργασίας, υποδηλώνοντας σημαντική αύξηση αυτής της απαισιόδοξης προοπτικής. «Αυτή η σαφής μείωση υποδηλώνει ότι τους επόμενους μήνες, η απασχόληση θα μειωθεί και η ανεργία και οι απολύσεις θα αυξηθούν, αν και δεν αναμένεται πλήρης κατάρρευση, δεδομένου του υψηλού βασικού επιπέδου απασχόλησης. Μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω. Υπάρχουν προσδοκίες ότι η απασχόληση θα μειωθεί σε τομείς στους οποίους κυριαρχούν άνδρες λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, αναμένεται σημαντική μείωση της απασχόλησης», εξήγησε ο J. Appelqvist. Μειωμένη Αισιοδοξία Οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων για την τρέχουσα κατάσταση των αντίστοιχων βιομηχανιών τους είναι επίσης ζοφερές. Σχεδόν το μισό, 49%, περιέγραψε το τρέχον κλίμα του κλάδου ως απαισιόδοξο ή εξαιρετικά απαισιόδοξο, σε πλήρη αντίθεση με το 34% που αναφέρθηκε τον Μάιο. Μόνο το 15% των επιχειρήσεων παρέμεινε αισιόδοξη για τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Στον κατασκευαστικό κλάδο, ένα συντριπτικό 81% των ερωτηθέντων θεώρησε το σημερινό κλίμα ως απαισιόδοξο ή εξαιρετικά απαισιόδοξο. Η αισιοδοξία ήταν σχετικά υψηλότερη στον τομέα των υπηρεσιών. Αν και δεν ήταν εξαιρετικό, το 21% των ερωτηθέντων στον κλάδο των υπηρεσιών εξακολουθεί να βλέπει την τρέχουσα οικονομική κατάσταση με αισιοδοξία, με σχεδόν το 47% να τη θεωρεί φυσιολογική. «Δυστυχώς, στον βιομηχανικό τομέα, το κλίμα έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Στην έρευνα του Οκτωβρίου, το ποσοστό των ερωτηθέντων από τους βιομηχανικούς τομείς που θεωρούσαν το κλίμα απαισιόδοξο είχε αυξηθεί από 34% τον Μάιο σε 55%,» σημείωσε ο J. Appelqvist. Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος που επηρεάζει την κερδοφορία Αν και οι πιέσεις κόστους και τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων έχουν ελαφρώς αμβλυνθεί, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών έχει επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία.Τους επόμενους έξι μήνες, το 41% των επιχειρήσεων αναμένει πτώση της κερδοφορίας. «Αυτό το ποσοστό είναι στο ίδιο επίπεδο με το χειρότερο σημείο τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, όταν το αυξανόμενο κόστος και η ενεργειακή κρίση επηρέασαν την οικονομία. Οι προσδοκίες κερδοφορίας είχαν βελτιωθεί σημαντικά νωρίτερα φέτος, καθώς το κόστος παραγωγής μειώθηκε, αλλά τώρα, η εξασθενημένη ζήτηση έχει επιφέρειτα συναισθήματα κρίσης πίσω», κατέληξε ο J. Appelqvist.

Finland today – Helsinki Time

Σχολιάστε