Η Φινλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για έβδομη συνεχόμενη χρονιά

Finland, once again, is the happiest country in the world.

Posted by Editorial Team | March 20, 2024 7:00 am | Nation

Finland is the World’s Happiest Country for the Seventh Year in a Row

FINLAND has been named the happiest country in the world for the seventh consecutive year in the newly released World Happiness report.

Number one, Finland, has maintained its top ranking for seven years in a row.

The report is based on global survey data from people in more than 140 countries.

Countries are ranked on happiness based on their average life evaluations over the past three years, in this case, 2021 to 2023.

The report is a partnership between Gallup, the Oxford Wellbeing Research Center, the UN Sustainable Development Solutions Network and an editorial board.

Η Φινλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για έβδομη συνεχόμενη χρονιά

Δημοσιεύτηκε από Συντακτική Ομάδα | 20 Μαρτίου 2024 7:00 π.μ. |

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, για άλλη μια φορά, είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο.                             Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ανακηρύχθηκε η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για έβδομη συνεχή χρονιά στη νέα έκθεση, World Happiness report.                                                                                              

Το νούμερο ένα, η Φινλανδία, διατηρεί την πρώτη της θέση για επτά συνεχόμενα χρόνια. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα παγκόσμιας έρευνας από ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες. Οι χώρες κατατάσσονται ως προς την ευτυχία με βάση τις μέσες αξιολογήσεις της ζωής τους τα τελευταία τρία χρόνια, στην προκειμένη περίπτωση, το 2021 έως το 2023. Η έκθεση είναι μια συνεργασία μεταξύ της Gallup, του Ερευνητικού Κέντρου Ευημερίας της Οξφόρδης, του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και μιας συντακτικής επιτροπής.

Source : FINLAND TODAY – https://finlandtoday.fi/news/

Σχολιάστε